eM-Projekt

Przenośniki: rolkowe, łańcuchowe, zgarniakowe, wibracyjne, taśmowe


Rolkowe

Przenośniki rolkowe są efektywną i popularną formą transportu najszerzej wykorzystywaną we wszystkich gałęziach przemysłu. Firma "eM-Projekt" oferuje przenośniki, które są idealnymi narzędziami przy automatyzacji produkcji a jednoczesnie umożliwiają niezakłócony transport towarów.

Łańcuchowe

Przenośniki łańcuchowe służą do transportu elementów charakteryzujących się znaczną masą i wymiarami. Zaletami tego typu przenośników jest możliwość transportu wielu rodzajów ładunku, o różnych podstawach pod niewielkim kątem, przy niskich kosztach obłsugi i serwisu.

Taśmowe

Przenośniki taśmowe wykorzystywane są zarówno w pracach lekkich jak i ciężkich służąc do transportu materiałów sypkich a także ładunków drobnicowych m.in. worków, kartonów, skrzynek. Swoje zastosowanie znajdują również na liniach produkcyjnych.

Wibracyjne

Przenośniki wibracyjne naszej produkcji służą do transportu materiałów ziarnistych, sypkich lub kawałkowych. Zaletą tych urządzeń jest delikatny i płynny transport, cicha praca oraz możliwość regulacji wydajności.