eM-Projekt

Urządzenia do sztaplowania desek


Zautomatyzowane urządzenia do sztaplowania desek umożliwiają precyzyjne ułożenie desek w pakiety, pozwalając jednocześnie zmniejszyć do minimum ilość obsługującego personelu i czas operacji. Parametry urządzeń (wysokość i szerokość pakietu po sztaplowaniu, wydajność, etc.) dobierane są zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów.