eM-Projekt

Sortownie kłód


Procesem kluczowym w tartaku jest proces sortowania kłód, który zwykle przylega bezpośrednio do hali tartacznej. Dokładne rozsortowanie kłód umożliwia uzyskanie wzrostu efektywności o 30%.